Krijg ik mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Veelal worden behandelingen vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering die u wellicht heeft afgesloten.  

De verzekeringspolissen lopen sterk uit een. Per soort verzekeraar en pakket kan dit ook erg verschillen. Bovendien worden er ieder jaar nieuwe pakketten aangeboden.
Voor een compleet overzicht van verschillende verzekeraars  kunt u kijken op: https://vergelijkmondzorg.nl/tandartsverzekering-vergelijken
 

Hier kunt u de verschillende verzekeraars voor 2018 met elkaar vergelijken (qua vergoeding en premies).

Wij kunnen geen uitspraken doen of uw behandeling wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding. U dient te allen tijde zelf na te gaan wat voor u van toepassing is. Wel kan er op verzoek een begroting gemaakt worden met de te verwachten behandeling(en). Hier staan verrichtingencodes op waarmee u zelf bij uw verzekeraar kunt navragen of deze voor vergoeding in aanmerking komen. Voor behandelingen boven de €150,- krijgt u altijd een begroting mee.
 

Vergoeding en leeftijd:

 
Volwassenen: vergoeding veelal vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van uw pakket bepaald de hoogte van de vergoeding.

Kinderen:  behandeling bij de mondhygiënist wordt veelal 100% vergoed uit de basisverzekering.
 
Machtiging: Het kan zijn dat u een chronische aandoening heeft, of dat u door een beperking niet zelf voor uw gebit kunt zorgen. Denk hierbij aan verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, syndroom van Sjögren, beperkingen als gevolg van CVA/ Tia dan wel ernstige diabetes etc.Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden een machtiging aanvragen voor de vergoeding door uw verzekering. De verzekeraar beoordeeld uw specifieke situatie aan de hand van criteria. De mondhygiënist kan u hierbij helpen en zal dit met u bespreken mocht u hiervoor in aanmerking komen.
 

Zorg dat u de juiste verzekering afsluit, om teleurstelling te voorkomen!

Onze praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis tijdens uw behandeling mee, dan kunnen we samen bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. Onze ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om ons te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. Hieraan zullen wij niet meewerken. De behandeling die door ons in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

 

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: