Tarieven 2019:

Klik hier voor de prijslijst aan van Mondzorg 2Gether4Dental per 1 januari 2020. U kunt per categorie alle prestaties met bijbehorende tarieven bekijken.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2020 zijn de mondzorgtarieven aangepast, met een stijgign van 1,7%

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de begroting (die u vanaf een bedrag van €150,- zult ontvangen) en op de nota , vindt u de codes van de prestaties terug.

Aanvullende informatie:
- Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.
- Deze standaard prijslijst gaat in per  01-01-2018. Prijswijzigingen voorbehouden.
- Wij hebben geen prijsafspraken met zorgverzekeraars gemaakt.
- Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.
- Op de prestaties van deze standaardprijslijst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
- Voor de volledige tariefsbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa;  www.NZa.nl

 

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: