Uw kind bij de mondhygiënist

Jong geleerd is oud gedaan!

Vanaf 2 jaar wordt er geadviseerd om met uw kind naar de tandarts te gaan om te wennen. Als uw kind  4 jaar is kan de tandarts een goede controle uitvoeren. Vanaf ong. 6 jaar gaat uw kind wisselen en komen de blijvende tanden en kiezen door. Op deze leeftijd gaat uw kind ook de fijne motoriek ontwikkelen. Hij/zij leert schrijven op school.

Wij adviseren om vanaf deze leeftijd een afspraak te maken bij ons, omdat dit het juiste tijdstip is om het poetsen (fijne motoriek) onder de knie te krijgen. Wij kunnen uw kind helpen bij het aanleren van de juiste poetsmethode. Het kleuren van de tandplak en samen oefenen van het poetsen zorgt ervoor dat uw kind beter leert poetsen. Ook wordt er samen met u gekeken naar juiste voedingsgewoonten en kunnen wij u helpen bij bijv. het afleren van een speen/ duimen. Als u vragen heeft over de mondverzorging van uw kind, dan kunt u deze gerust aan ons stellen. Mocht uw kind veel gaatjes (cariës) hebben in het melkgebit, dan is de kans groot dat hij/zij dit ook in het blijvende gebit gaat krijgen. Juist dan is het ook aan te raden om de mondhygiënist te bezoeken.

De mondhygiënist kan preventieve maatregelen treffen. Dit kan zijn fluoridelak aanbrengen of in de groeven van de kiezen een laklaag aanbrengen (sealen). Dit kan ervoor zorgen dat uw kind beter beschermt is tegen gaatjes.

Een bezoek aan de mondhygiënist wordt veelal vanuit de basisverzekering voor 100% vergoed tot 18 jaar. U kunt uw verzekeringspolis hierop na kijken.

Mocht u interesse hebben om eens met uw kind langs te komen. Bel dan gerust. Ook zijn onze mondhygiënisten opgeleid om angstige kinderen te behandelen.Wij nemen voldoende tijd en rust om uitleg te geven over de behandeling.

Gewoon gaaf methode:

Wij werken in de praktijk met de gewoon gaaf methode. Dit is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

"Glansje"

Glansje is een compleet communicatie- en preventieconcept met als doel kinderen van 4-9 jaar en hun omgeving (ouders, grootouders, scholen enzovoorts) te stimuleren in goed mondzorggedrag.

Met de sprookjes van Glansje leert uw kind spelenderwijs over het behoud van een gezond gebit. De spannende sprookjes gaan daarnaast over moed, samenwerken en oplossingen bedenken. Altijd vanuit de ‘sprookjeswereld’ (beleving) van het kind.

 


PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

kinderen