De mondhygienist

Waarom naar de mondhygiënist?

Een bezoek aan de mondhygiënist is minstens zo belangrijk als een bezoek aan de tandarts.
Een gezond gebit is meer dan alleen gezonde tanden. Ongemerkt kan het tandvlees en het kaakbot worden aangetast door tandplak dat te lang op de tanden en kiezen blijft zitten. Tandplak veroorzaakt een ontstekingsreactie aan het tandvlees. (gingivitis). Als deze ontsteking lang blijft bestaan, dan zal deze in omvang toenemen en de diepere delen van het omringende weefsel bereiken. Het steunweefsel (=parodontium) van de tanden en kiezen gaat kapot. Bot houdt niet van ontsteking en zal zich terugtrekken. (parodontitis) en hierdoor kunnen op termijn de tanden en kiezen los gaan staan.Dit is een onherstelbare schade. Dit kan tot gebitsverlies leiden.

Een ander probleem is het ontstaan van gaatjes in het gebit doordat de bacteriën die in tandplak leven stoffen uitscheiden die het buitenste laagje van de tand (glazuur) oplossen.Als dit proces vordert zal het laagje eronder (tandbeen) ook aangetast worden en zal er een "gaatje"ontstaan. Dit gaatje zal behandeld moeten worden. Er wordt een vulling in gelegd. Naar een paar jaar zal de vulling vervangen moeten worden of als er nieuwe gaatjes bij komen dan zal dit ook opnieuw gevuld moeten worden. Dit proces kan niet onteindig herhaalt worden.Dit kan ook vroegtijdig verlies van de tanden en kiezen tot gevolg hebben. 

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Wanner gaat u naar een mondhygiënist?

  • Bij het voorkomen van problemen in de mond (preventie)
  • Bij tandsteen of aanslag op uw tanden 
  • Bij ontstoken tandvlees
  • Bij regelmatig terugkerende gaatjes
  • Bij een slechte adem
  • Bij gevoelige tanden (halzen)
  • Bij aanslag op de tanden
  • Bij het aanleren van juiste poetsmethode
  • Bij veelvuldig medicijngebruik
  • Bij overmatige slijtage van het gebit

Wilt u graag een afspraak maken? U kunt zich hier "aanmelden"

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: