Wat doen wij in de praktijk om kwaliteit te waarborgen?

Vakkennis: Wij volgen regelmatig bij- en nascholings cursussen en congressen.Wij lezen vakliteratuur en beoordelen deze op de waarde. Wij brengen graag het geleerde in de praktijk.

Produktkennis: Er worden heel wat produkten op de markt gebracht. Wij gebruiken in onze praktijk voornamelijk produkten die "evidence based" zijn. Dit houdt in dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de werking ervan en dit met een goed significant resultaat beoordeeld is.

Organisatie: Wij werken in de praktijk met diversen checklists om zo te controleren of bepaalde dingen gedaan zijn. Op die manier kan er niets vergeten worden. Tevens werken we met behandelprotocollen. Dit zorgt ervoor dat we allemaal op dzelfde manier werken. In de praktijk vinden regelmatig werkoverleggen plaats.

Hygiëne: Wij werken met sterilisatieprotocollen die op basis van de WIP richtlijnen zijn opgesteld. Ook wordt er een logboek sterilisatie bijgehouden t.a.v. de processen.

Veiligheid: Wij hebben in de praktijk de module "patientenveiligheid"gedaan. Dit houdt in dat alle risico's ten aanzien van veiligheid in de praktijk onder de loep genomen zijn en war nodig aangepast om uw veiligheid te garanderen.  Onderhoud en inspectie van onze apparatuur vindt regelmatig plaats, dan wel jaarlijks. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn door goede beveiliging van de ICT.

Heeft u nog vragen of tips of suggesties ten aanzien van de kwaliteit van onze zorg?

Wij stellen het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt.

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: