Intake

Eerste bezoek, wat kunt u verwachten?

Allereerst maakt u kennis met de mondhygiënist: Zij zal een medische-, tandheelkundige-, en sociale anamnese afnemen, dit om uw persoonlijke situatie en de risico's goed in kaart te brengen.Zij bespreekt uw wensen. Soms is het nodig om ook te overleggen met uw huisarts/ tandarts/ specialist omtrent uw behandeling. De mondhygiënist zal u toestemming vragen hiervoor als dit nodig is.

Daarna voert de mondhygiënist een grondig mondonderzoek uit waarbij ze de conditie van uw tandvlees zal beoordelen. De DPSI zal worden opgenomen (kijk hier voor de folder uw tandvlees krijgt een cijfer). De mondhygiënist zal u advies en informatie geven over de mogelijkheden ten aanzien van behandeling, resultaat en kosten.

Een intake neemt doorgaans maximaal 30 minuten in beslag.

Mocht u al eerder bij een mondhygiënist onder behandeling zijn geweest, dan kan de afspraak soms ook langer zijn, dit na beoordeling van de gegevens van uw vorige mondhygiënist, waarbij we uit gaan van een vervolg op het uit te voeren behandelplan wat al is voorgenomen of als u al in een behandeltraject zit en dit afgemaakt moet worden.

Wat neemt u mee voor uw eerste afspraak?

  • Geldig legitimatiebewijs; (voor informatie zie de folder BSN in de zorg.)     
  • Bewijs van inschrijving bij een verzekeringsmaatschappij (pasje of polis meenemen)
  • Eventuele verwijskaart van de tandarts
  • Ingevulde gezondheids vragenlijst (deze sturen wij u toe per email. u kunt deze echter ook van de website downloaden) 

Wij vragen u naar uw gezondheid, waarom?

Het is van groot belang dat u de gezondheidsvragenlijst zo volledig mogelijk invuld. De mondhygiënist zal op basis van de gegevens een inschatting maken van de te nemen voorzorgsmaatregelen en risico's i.v.m. uw behandeling. Dit om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Sommige medicijnen, ziekten, zelfzorgmiddelen hebben bijwerkingen op uw mond/gebit. Het is prettig om in uw belang het behandelplan hierop af te kunnen stemmen en de adviezen. Ook wordt er op basis van de gegevens bepaald welk soort anestheticum er nodig is mocht u verdoving nodig zijn bij behandeling.  Alle medewerkers in de praktijk hebben een beroepsgeheim. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Zie ook privacyverklaring.

BELANGRIJK! Wij blijven graag op de hoogte betreft wijzigingen omtrent uw naam, adres en telefoonnummer, emailadres, dan wel de actuele status van uw gezondheid/ medicijnen. Geeft dit tijdig door, zo kunnen we u altijd bereiken en veilig behandelen.
 


PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: