Garantie:

Praktijk voor Mondhygiëne Schonauwen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM).

Wij zullen er alles aan doen om u op een professionele wijze te helpen bij klachten of onvolkomenheden met betrekking op uw gebit.

Bent u toch ontevreden over de behandeling en de oplossing van uw klacht?

Dan kunt u zich richten op de SGM. SGM stelt zicht ten doel onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de herstelbehandeling niet door uw eigen behandelaar wordt uitgevoerd. In dat geval zal de SGM u begeleiden in de keuze van een andere behandelaar en zorg dragen voor de finaciële afwikkelijng met deze behandelaar.

De bij de SGM aangesloten beroepsbeoefenaars (o.a. tandartsen, mondhygiënisten etc.) geven hiermee aan dat zij instaan voor de goede kwaliteit van hun behandeling. Zij moeten lid zijn van een SGM geaccepteerde beroeps/ belangenvereniging en aangesloten zijn bij de klachtencommissie van die vereniging.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de folder SGM (onder kopje downloads).

 

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: