Cijfer voor uw tandvlees (DPSI)

Dutch Periodontal Screening Index (DPSI):

De mondhygiënist controleert uw tandvlees bij elke controle en noteert de DPSI-score.
Deze score geeft globaal de parodontale situatie in uw mond aan.
Het gebit wordt verdeeld in zes gebieden, elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 0-4.
De uitslag van de DPSI-score geeft aan welke vervolg therapie nodig is. Dutch Periodontal Screening Index

CategorieDPSI indexBeschrijving
Categorie A DPSI-index 0
"Het tandvlees is gezond"
Geen pockets dieper dan 3mm;
Geen bloedingen na sonderen;
Geen tandsteen;
Geen overhangende restauraties.
DPSI-index 1
"Het tandvlees is ontstoken, u heeft gingivitis"
Idem als bij index 0, maar wel bloeding na sonderen.
DPSI-index 2
"Naast gingivitis heeft u ook tandsteen"
Idem als bij index 1, maar met tandsteen en/of overhangende restauratie.
Categorie B DPSI-index 3 Negatief
"Afbraak van de steun-weefsels, u heeft parodontitis"
"Afbraak van de steun-weefsels, u heeft parodontitis"
Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
ZONDER waarneembare recessie boven de verdiepte pocket.
Categorie C DPSI-index 3 Positief
"Parodontitis in combinatie met terug-getrokken tandvlees"
Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
MET waarneembare recessie(s) boven de verdiepte pocket(s).
DPSI-index 4
"Een verdere verslechtering
van index 3"
Één of meer pockets van ≥6 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie.
De DPSI-index is de hoogste gemeten DPSI-score van metingen in alle zes sextanten. Op grond van de vastgestelde index wordt de patiënt ingedeeld in categorie A,B of C.

 

Bron: NVvP

paro5 paro6

PRAKTIJK VOOR
MONDHYGIENE
SCHONAUWEN

Boogmuur 41 A
3991 RP Houten
KVK: 30259370

T 030-636 12 23

LAATSTE NIEUWS

ACTIVITEITEN: